Munkvikföreningen är en registrerad förening som tillvaratar Munkvikbornas intressen genom samarbete med vår stad. Vi satsar på trivsel och arrangerar olika evenemang, resor, fester o.s.v.  Föreningen har även samarbete med andra stadsdelsföreningar. Till föreningen hör ca 130 matlag.

Klicka på rubrikerna ovan för att hitta information.