Vårt infoblad heter Munkviknytt. Här kan du läsa det senaste numret (4/ 2020)

 

 

Stadstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster har på sitt möte  (11.2.2019 § 11) föreslagit att tio lekparker i Pargas dras in. Munkvikföreningen fick frågan om vi vill åta oss att sköta Munkparken men vi skrev ett svar (13.5.2019) om att vi vill att staden fortsätter sköta den och inte drar in den. Här kan du läsa vår skrivelse.