Dessa personer sitter i Munkvikföreningens styrelse 2020:

Mona Lehtonen, ordförande

Ben Rosenlund, vice ordförande

Dorita Skaag, sekreterare

Mary-Anne Intonen, kassör

Emilia Kronström

Sami Hägerstrand

Jan-Erik Leandersson

Ersättare är Jari Lillberg, Susanna Mattsson och Anne Rönnlund

Webmaster: Mona Lehtonen, munkvikforeningen(.)gmail.com