Munkvikföreningens medlemsavgift för år 2020 är 20 euro per hushåll.

Såhär kan du bli medlem: Betala in 10 euro på kontot FI59 6601 0003 1714 77. Märk ditt namn och din adress i meddelandefältet. 

Genom att betala medlemsavgiften understöder du vårt arbete för Munkvikens trivsel. Tack för ditt understöd!